O Manuke

O mede a jeho antibakteriálnych účinkoch sa vie už od nepamäti. Najdôležitejšia vlastnosť medu je jeho osmotický účinok vytvára totižto nepriaznivé prostredie pre baktérie, keďže vstrebáva vodu - preto v mede žiadne baktérie “neprežijú. Ďalší prvok medu je Glukózooxidáza, ktorú produkuje hypofaryngeálna žľaza včiel, ktorá katalyzuje premenu glukózy, vody a kyslíka na kyselinu glukuronovú a na peroxid vodíka, začo vďačíme antibakteriálnym účinkom.

Prvý krát sa manuka med skúmal na Novom Zélande a ako prvý opísal neperoxidovú aktivitu manuka medu profesor Peter Molan, ktorého meno sa v spojení s Manuka medom spája veľmi často. Vďaka tejto neperoxidovej aktivite medu sa mnohé baktérie zničia, napríklad Zlatý stafylokok (odborne Staphylococcus aureus).

Test neperoxidačnej aktivity Manuka medu v laboratóriu v Piešťanoch.

Postupne sa manuka med stal viac a viac populárnym a skúmať sa začal aj mimo Nového Zélandu. Veľmi významný bol výskum v Drážďanoch, v Nemecku. Vo výskume sa testovalo obrovské množstvo potravín rôznych medov, medzi nimi bola aj vzorka Manuka medu. Výskum sa pôvodne zaoberal reakciami prebiehajúcimi v potravinách počas ich skladovania a spracovania, ale úplnou náhodou sa nakoniec stal jedným z najvýznamnejších výskumov Manuka medu. Pri tomto výskume bola objavená vo vysokých množstvách zložka manuka medu - metylglyoxal (MGO). Žiaden iný med takúto zložku neobsahoval, zamerali sa preto v ďalšom výskume na antibakteriálne účinky tejto látky. Zistilo sa, že práve táto zlúčenina je zodpovedná za neperoxidovú, antibakteriálnu aktivitu Manuka medu. Metyglyoxal účinne bojuje proti baktériám, no ako to v skutočnosti funguje sa doteraz neodhalilo. Predpokladá sa, že reaguje s proteínmi v bakteriálnej bunkovej membráne a tá, sa tak stáva priepustnou, čo ovplyvňuje celkový energetický metabolizmus.

Najdôležitejšie je, že sa všetky výskumy zhodli v tom, že za antibakteriálne vlastnosti Manuka medu je zodpovedný metylglyoxal (MGO) a bez neho sa tieto účinky neprejavia. MGO síce robí manuka med extra výnimočným, no metylglyoxal sa vyskytuje aj v iných potravinách -  v kôrke chleba alebo aj v káve. V týchto potravinách je však jeho množstvo zanedbateľné a preto sa jeho „zázračné“ účinky neprejavia. Pri skúmaní manuka medu sa kladie dôraz na dve jeho zložky, zlúčeniny : MGO metylglyoxal a DHA dihydroxyacetón. DHA sa identifikovala ako prekurzor MGO, nachádza sa totiž už v nektári a počas skladovania sa ,jednoducho povedané, premieňa na MGO.

Manuka med je potravina, nie liek – to sa snažíme vždy prízvukovať. Med nám už pri rôznych zdravotných ťažkostiach pomohol a riadime sa heslom „lieky ma nebavia“ no s vedomím, že antibakteriálny účinok antibiotík ako je napríklad penicilín je 100-krát vyššia ako je antibakteriálny účinok manuka medu.

Manuka med sa napríklad osvečil pri liečbe nozokomiálnych „nemocničných“ baktérií - zlatého stafylokoka. Okrem hojenia rán niektoré štúdie uvádzajú, že Manuka med je veľmi účinný v boji proti Helikobakterovi pylori, baktérií nachádzajúcej sa v žalúdku, ktorá podnecuje vznik vredov a podieľa sa na vzniku rakoviny žalúdka. Helikobakter pylori sa pri premnožení len veľmi ťažko lieči pomocou antibiotík, ale Manuka med s obsahom MGO vykazuje zaujímavé výsledky, pretože vyniká vysokou stabilnosťou v enzymatickom a kyslom prostredí (ako je napríklad v žalúdku).

"Metylglyoxal obsiahnutý v Manuka mede nemôže plne nahradiť syntetické antibiotiká, ale môže slúžiť ako prírodný liek pri optimálnom spôsobe použitia."

Prof. Thomas Henle

Med a hojenie rán

Osmotická aktivita medu udržiava vlhké prostredie, ktoré je potrebné pre rast nového tkaniva, jeho antibakteriálne účinky bránia rastu baktérií a vďaka protizápalovým účinkom sa môže rana hojiť bez vytvárania sa nadmerne zjazveného tkaniva.

 Med je podľa výskumov účinný aj pri baktériách, ktoré nereagujú na bežné antibiotiká, najčastejšie sú to druhy infekcií Staphylococcus aureus a jeho rezistentné kmene napr. MRSA.  Zložky medu sú schopné stimulovať aktivitu enzýmu, ktorý štiepi zrazeniny zadržiavajúce hnis v rane, ale neskracuje kolagénové vlákna, ktoré tvoria nevyhnutnú oporu pri tvorbe nových buniek tkaniva v procese hojenia rán.

Označenie a garancia výnimočných vlastností Manuka medu

 Manuka med je zrejme najvhodnejšie označovať mgo, čiže koncentráciou metylglyoxalu v mg/kg, ktorá sa zisťuje reprodukovateľnou chromatografiou. MGO™ ale aj UMF™ predstavuje ochrannú známku zabezpečujúcu nielen obsah MGO, ale aj vhodnejší proces spracovania. 

Pre nás je najväčšou istotou Manuka Health New Zealand, firma ktorá odvážne, aj keď na základe výskumov išla proti prúdu a začala certifikovať Manuka medy ešte v dobe keď všetci ostatní producenti spochybňovali dôveryhodnosť klasifikácie Manuka medov na základe obsau metylglyoxalu.

Viac o označovaní a zaručení kvality medov