Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu vašich osobných údajov. Tu nájdete potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje.

Prevádzkovateľom e-shopu manuka.sk je spoločnosť Happy Planet s.r.o., Komenského 16, Žiar nad Hronom, 965 01, IČO: 51783037, DIČ: 2120798735, IČDPH: SK2120798735. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 24616/S.

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Ako spracovávame osobné údaje?

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s využívaním služieb e-shopu manuka.sk (zadanie objednávky, registrácia užívateľa, dotaz na tovar, registrácia do newslettera) Jedná sa najčastejšie o:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná a dodacia adresa
 • telefónne číslo
 • e-mail

Ďalej spracovávame technické údaje, ktoré získavame počas prehliadania stránky manuka.sk. Ide napríklad o IP adresu, súbory cookies, prípadne iný online identifikátor.

Prečo spracovávame osobné údaje?

V prvom rade pre to, aby sme Vám mohli poskytnúť službu a dodať Vašu objednávku. Zároveň nám to umožňuje vykonávať analýzy, následne zlepšovať kvalitu služieb v zobrazovaní relevantných reklám a zasielaní newsletterov a SMS v podobe tipov a akcií na mieru.

Odhlásenie z obchodných oznámení je možné kliknutím na odkaz priamo v newsletteri, alebo e-mailom na info@manuka.sk.

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

Vaše údaje sú úplne v bezpečí a každému z partnerov poskytujeme iba nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na dodanie služby. Ochrana Vašich dát je pre nás prioritou. Všetci naši partneri nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Vaše osobné údaje teda môžu byť zhromažďované nami alebo tretí stranami:

Zahraničné firmy

Slovenské a české firmy

Ako dlho spracovávame a uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
  zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe
  súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme.

Čo sú a aké cookies používame?

Používanie cookies je v podstate nevyhnutnosťou pre každú webovú lokalitu. Ako napríklad Google (a teda aj my) využívame súbory cookie zistíte tu.

Čo sú súbory cookie?

Naša stránka manuka.sk používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Ako cookie sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač používa tieto dáta na personalizáciu reklám.

Ako fungujú cookies?

Cookie bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah "nákupného košíka" v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a podobne. Prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročnej). Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na osobnú identifikáciu. Cookies nie sú priamo viazané na naše meno ani e-mailovú adresu.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. 

Konkrétne používame tieto cookies:

Nevyhnutné cookies

 Cookies  Účel
 CookiesOK  Súhlas s použitím cookies
 externaFontsLoaded   Pomáha nám s načítaním fontov
 mccid, mceid  Informácie pre zaistenie správneho chodu stránky 
 NOCHACHE  Pomáha s rýchlosťou načítania webu
 PHPSESSID  Slúži na identifikáciu prihlásenia
 previousURL  Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
 referal  Pomáha s identifikáciou predchádzajúceho zdroja návštev 
 SRV_id  Informácie pre zaistenie dostupnosti


Analytické cookies

 Cookies  Účel  
 Google Analytics   Meranie a vyhodnocovanie úspešnosti webu  Podmienky služby Google Analytics 
 Google Optimize   Vyhodnocovanie úspešnosti a zlepšovanie webu   Podmienky služby Google Optimize 


Marketingové cookies

 Cookies  Účel  
 Google Adwords    Používame Adwords na zacielenie reklamy   Podmienky služby Google Adwords 
 Meta Platforms  Používame Facebook na zacielenie reklamy   Podmienky služby Meta - Facebook 
 SmartSupp  Riešenie pre Chat a analýzu  Podmienky služby SmartSupp 

Vaše práva

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu, citovaný,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 31.12.2023.