Prečo je Manuka med tak výnimočný

ÚVOD O MANUKE

Jedinečné vlastnosti Manuka medu.


Thomas Henle profesorO antibakteriálnych vlastnostiach medu vedeli už v staroveku. Bolo to hlavne vďaka osmotickému účinku medu - cukrový roztok vsiakol vodu z okolia a pripravil tak nehostinné prostredie pre baktérie. Ďalším biochemickým prvkom, ktorý prispieva k antimikrobiálnym a antibakteriálnym vlastnostiam medu, je enzým Glukózooxidáza produkovaný hypofaryngenálnou žľazou včiel; katalyzuje premenu glukózy, vody a kyslíka na kyselinu glukoronovú a peroxid vodíka - dobre známe antibakteriálne zlúčeniny.

Prvé vedecké štúdie dokazujúce výraznú antibakteriálnu aktivitu Manuka medu, ktorý sa vyrábal z nektáru Manuka stromov pôvodom z Nového Zélandu, boli zverejnené v druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia. Ako prvý opísal „neperoxidovú“ antibakteriálnu aktivitu jedinečného Manuka medu Peter Molan z Waikato University. Manuka med sa ukázal byť oveľa účinnejším v porovnaní s nestabilným derivátom glukózooxidázy. Početné výskumné správy z rôznych laboratórií preukázali, že mnohé baktérie vrátane rezistentných Staphylococcus aureus (zlatého stafylokoku) sa vďaka danej antibakteriálnej aktivite neperoxidovej zložky zničia. Avšak pokusy izolovať a charakterizovať zlúčeninu(y) zodpovednú(é) za tento jav boli neúspešné. Niektoré zlúčeniny, najmä polyfenoly, sa brali ako „nepoznaný faktor“. Napriek svojim antibakteriálnym vlastnostiam nedosahovali dostatočnú koncentráciu, aby výraznejšie zasiahli do faktora antimikrobiálnej účinnosti Manuka medu.


Môj výskumný tím na Technische Universität (TU) v Drážďanoch, v Nemecku, sa začal zaujímať o Manuka med približne v roku 2006 viac-menej náhodou. Náš výskum sa zaoberal reakciami prebiehajúcimi v potravinách počas ich skladovania a spracovania a našim cieľom bolo preskúmať vznik 1,2-dikarbonylových zlúčenín v glukóze alebo fruktóze. Za týmto účelom sme analyzovali stovky komerčných vzoriek medu, vrátane troch alebo štyroch vzoriek Manuka medu, prostredníctvom HPLC s reverznou fázou. Prišli sme na to, že sa vyskytuje jeden rázny výkyv krivky na chromatograme, ktorý sa nevyskytoval pri iných vzorkách medu a ktorý sme neskôr identifikovali hmotnostnou spektroskopiou ako metylglyoxal (MGO). Ďalším krokom bolo štúdium v spolupráci s Ústavom mikrobiológie na TU v Drážďanoch, či metylglyoxal je antibakteriálne aktívny. V skutočnosti sme zistili, že práve táto zlúčenina je zodpovedná za neperoxidovú antibakteriálnu aktivitu Manuka medu. Ako metylglyoxal zabíja baktérie sa doteraz nezistilo. Existuje predpoklad, že reaguje s proteínmi v bakteriálnej bunkovej membráne, čím sa membrána bunky stáva priepustnou, čo ovplyvňuje celkový energetický metabolizmus. Či už ďalšie zlúčeniny v Manuka mede pôsobia ako „synergenty“ a zvyšujú aktivitu metylglyoxalu je neustále predmetom diskusií, ale žiadna zlúčenina sa doteraz neidentifikovala.

 "Isté je iba jedno: či už jedna alebo druhá zlúčenina pôsobí synergicky, bez metylglyoxalu neprebieha žiadna špeciálna antibakteriálna aktivita."

 Niektoré potraviny (ako napríklad káva alebo kôrka chleba) môžu tiež obsahovať malé množstva metylglyoxalu vďaka tepelne indukovanej degradácii sacharidov v priebehu karamelizácie. Na základe tohto pozorovania niektorí výskumníci špekulovali o možnosti vyvolania metylglyoxalu v mede jeho zahrievaním. Avšak tento postup sa ukázal ako neoptimálny, pretože vysoká koncentrácia MGO spôsobí poškodenie suroviny; v procese sa formujú rady ďalších karbonylových zlúčenín ako je napríklad 3- deoxyglukosulóza, hydroxymetylfurfurál, maltol, glyoxal atď.


Každý med, vrátane Manuka medu, obsahuje stovky jednotlivých zlúčenín v rôznych koncentráciách. Najdôležitejšími zložkami sú glukóza a fruktóza, ktoré spoločne tvoria až 80 % medu, potom nasleduje voda, ktorá sa nachádza v pomere 16-20%. Všetky ostatné chemické zlúčeniny, vrátane aminokyselín, peptidov, proteínov, vitamínov, minerálnych látok, polyfenolov, ochucovadiel a tak ďalej, sú prítomné v rozsahu mg / kg resp. v nižšom pomere.


Pre Manuka med sú z kvantitatívneho hľadiska dôležité dve charakteristické zlúčeniny, a to metylglyoxal a dihydroxyacetón (DHA), ktoré sa vyskytujú v koncentráciách až 800 mg/kg pre MGO a 1500 mg / kg pre DHA. Vedci z univerzity Waikato pred niekoľkými rokmi identifikovali DHA ako prekurzor MGO. DHA sa nachádza už v nektári a potom sa počas skladovania medu prenáša do MGO.


Analýza medu je veľmi náročná, pretože sa objavuje rad zaujímavých analytov, avšak vo veľmi malých množstvách. Napríklad koncentrácie aminokyselín alebo polyfenolov sú v rozsahu od 1 do 100 mg / kg a musia sa merať s použitím najmodernejšej chromatografie. Navyše, ešte stále nepoznáme všetky zlúčeniny v mede, ktoré by mohli byť užitočné pri určovaní kvality a pôvodu medu a ktoré by pomohli pochopiť reakcie počas spracovania a skladovania medu.


Nutričný úžitok medu sa často nadhodnocuje. Napríklad, množstvo rastlinných polyfenolov v mede je veľmi nízke v porovnaní s množstvom antioxidantov v ovocí, ako sú jablká. Okrem toho sa hodnoty glukózy a fruktózy samé o sebe znižujú, čo ide ruka v ruke s poklesom antioxidačných vlastností sacharidov. Obsah minerálov, vitamínov, aminokyselín atď. je príliš nízky na to, aby mal zásadnejší vplyv na ľudský organizmus. Preto tvrdenie, že med vo všeobecnosti je „zdravšie sladidlo“ ako „bežný“ cukor, nepovažujeme za opodstatnené.

 Manuka med je potravina, nie liek. Z tohto dôvodu nie je fér porovnávať tento druh medu s antibiotikami. Na TU v Drážďanoch, štúdie porovnávajúce antibakteriálnu účinnosť klasických antibiotík, ako je penicilín, gentamicín s metylglyoxalom poukázali, že antibiotiká sú takmer 100- krát účinnejšie.


Avšak, Manuka med s obsahom MGO je nepochybne užitočný pre liečbu alebo dodatočnú podporu v boji proti infekciám. Osvedčil sa napríklad pri liečbe nozokomiálnych „nemocničných“ baktérií - methicilin rezistentného zlatého stafylokoka. Okrem hojenia rán niektoré štúdie uvádzajú, že Manuka med je veľmi účinný v boji proti Helicobacterovi pylori, baktérií nachádzajúcej sa v žalúdku, ktorá podnecuje vznik duodenálnych vredov a podieľa sa na vzniku rakoviny žalúdka. H. pylori sa len veľmi ťažko lieči pomocou antibiotík, ale MGO vykazuje sľubné výsledky, pretože vyniká vysokou stabilnosťou v kyslom prostredí (ako je napríklad v žalúdku).


Záverom by som podotkol, že metylglyoxal obsiahnutý v Manuka mede nemôže plne nahradiť syntetické antibiotiká, ale môže slúžiť ako prírodný liek pri optimálnom spôsobe použitia.

Thomas Henle, profesor chémie na Technickej univerzite v Drážďanoch.

 


 

Označenie medu pre konečného spotrebiteľa


Najdôležitejším systémom pre označenie medu Manuka je hodnota MGO. Hodnotu MGO tvorí koncentrácia metylglyoxalu v mg/kg medu, ktorá je analyzovaná reprodukovateľnou chromatografiou.


MGO je ochranná známka. Spotrebiteľ, ktorý platí za vysokoaktívny Manuka med, musí mať istotu, že výrobok je adekvátny svojej cene. Z tohto dôvodu, systém označovania musí byť vedecky podložený a založený na zverejnenej metóde, ktorá sa môže aplikovať v ľubovoľnom laboratóriu. Keď si kúpite MGO- označený med, hociktoré laboratórium by malo mať možnosť skontrolovať, či je číslo na ňom správne – v odbornej literatúre je popísaných niekoľko metód pre spoľahlivú a jednoznačnú kvantifikáciu metylglyoxalu. Odporúčame overiť si, či sa zodpovedajúce analytické metódy pre reprodukciu dajú nájsť.

 

  • Antibakteriálne vlastnosti väčšiny druhov medu spočívajú v osmóze a aktivite enzýmu glukózooxidázy. Manuka med má hojivé účinky a je odolný voči infekciám, napr. Staphylococcus aureus, meticilín-rezistentné kmene alebo kmene MRSA.
  • Metylglyoxal v mede sa objavuje v koncentráciách až 800mg/kg.
  • Unikátne antibakteriálne vlastnosti Manuka medu spočívajú v obsahu metylglyoxalu.
  • Niektoré potraviny, ako je napríklad káva alebo kôrky chleba, môžu tiež obsahovať metylglyoxalu.
Kontakt Info Predajne


0907 210 280


pondelok - piatok 

8:00 - 17:00


Alebo použite

Kontaktný formulár

Kontakt

Ako nakupovať

Doprava a platba

Vernostný program

Obchodné podmienky

Mapa stránky

Zoznam predajní

 

 

Distribúcia:

Manuka Health môže

vyčarovať úsmev

aj vašim zákazníkom

Copyright 2012 - 2017 © Certifikovaný Manuka MGO™ med z Nového Zélandu